Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Łyse
Urząd Gminy Łyse
Adres:  
ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse
Telefon:  
029 772 50 27
Fax:  
029 772 50 27 wewn. 41
E-mail:  
sekretariat@gminalyse.pl

Kierownictwo

Szczegółowe wyszukiwanie

Wybierz kadencję:

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Andrzej Szymczyk Stanowisko: Sekretarz Gminy
Email:
Godziny przyjęć:

Urząd Gminy Łyse pokój nr 24 (I piętro budynku)
ul. Ostrołęcka 2
07-437 Łyse

tel. 29 7725003 w. 36

kom. 515 142 726

Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. : 7.30-15.30.

 

 

 


Obowiązki:

Zakres obowiązków

1. Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje jego pracę, a w szczególności:
1) sprawuje nadzór formalno – prawny nad pracą poszczególnych stanowisk pracy,
2) organizuje sprawny obieg dokumentów w Urzędzie oraz prawidłową obsługę interesantów,
3) dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
4) organizuje działalność kontrolną w Urzędzie,
5) nadzoruje terminowość oraz jakość załatwiania spraw obywateli oraz skarg i wniosków,
6) odpowiada za dyscyplinę pracy w Urzędzie,
7) analizuje warunki pracy w Urzędzie, inicjuje ich usprawnienie i doskonalenie.
2. Sekretarz Gminy zobowiązany jest do zapoznania każdego nowo zatrudnionego pracownika przed przystąpieniem do pracy z:
1) ustawą o samorządzie gminnym,
2) ustawą o pracownikach samorządowych,
3) kodeksem postępowania administracyjnego,
4) ustawą o ochronie informacji niejawnych,
5) statutem gminy,
6) regulaminem organizacyjnym,
7) regulaminem pracy,
8) instrukcją kancelaryjną,
9) jednolitym rzeczowym wykazem akt.
3. W razie nieobecności Wójta (urlop, choroba lub inna przyczyna) obowiązki i uprawnienia Wójta w zakresie kierowania Urzędem spełnia Sekretarz Gminy.

1
Jarosław Parda Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon:tel. ( 0-29) 772 50 27 wewn. 36 ;
Email:
2014-2018 7
Jan Czyż Stanowisko: Skarbnik Gminy
Telefon:tel. ( 0-29) 772 50 27 wewn. 44;
Email:
2014-2018 8
Jerzy Ksepka Stanowisko: Wójt Gminy
2014-2018 9
Jarosław Parda Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon:tel. ( 0-29) 772 50 27 wewn. 36 ;
Email:
2010-2014 11
Jan Czyż Stanowisko: Skarbnik Gminy
Telefon:tel. ( 0-29) 772 50 27 wewn. 44;
Email:
2010-2014 12
Jarosław Parda Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon:tel. ( 0-29) 772 50 27 wewn. 36 ;
Email:
2006-2010 14
Jan Czyż Stanowisko: Skarbnik Gminy
Telefon:tel. ( 0-29) 772 50 27 wewn. 44;
Email:
2006-2010 15
Jarosław Parda Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon:tel. ( 0-29) 772 50 27 wewn. 36 ;
Email:
2002-2006 16
Jan Czyż Stanowisko: Skarbnik Gminy
Telefon:tel. ( 0-29) 772 50 27 wewn. 44;
Email:
2002-2006 17
Grzegorz Fabiszewski Stanowisko: Wójt Gminy
Telefon:( 0-29) 772 50 27 wewn. 31 ; 602 469 986
2018-2023 20
Jarosław Parda Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon:tel. ( 0-29) 772 50 27 wewn. 36 ;
Email:
2018-2023 21
Jan Czyż Stanowisko: Skarbnik Gminy
Telefon:tel. ( 0-29) 772 50 27 wewn. 44;
Email:
2018-2023 22
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność