Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Łyse
Urząd Gminy Łyse
Adres:  
ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse
Telefon:  
029 772 50 27
Fax:  
029 772 50 27 wewn. 41
E-mail:  
sekretariat@gminalyse.pl

Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

Przetargi 207184 23.70%
Inne zamówienia 82789 9.47%
Dane teleadresowe 71649 8.20%
Ogłoszenia i komunikaty 58618 6.71%
Aktualności 33069 3.78%
Zarządzenia Wójta 26662 3.05%
Struktura organizacyjna 22907 2.62%
Jednostki organizacyjne 20655 2.36%
Budżet 20264 2.32%
Jednostki pomocnicze(sołectwa) 14524 1.66%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łyse 13460 1.54%
Ogłoszenia 12037 1.38%
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10171 1.16%
Urząd Gminy 9215 1.05%
Oświadczenia majątkowe 7690 0.88%
Uchwały Rady Gminy Łyse 7525 0.86%
Podatki i opłaty 7515 0.86%
Rada Gminy 6773 0.77%
Uchwały Rady z roku 2016 6764 0.77%
Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych 6281 0.72%
Informacje dla mieszkańców 6228 0.71%
Radni gminy 5696 0.65%
System Informacji Przestrzennej Gminy Łyse 5326 0.61%
Dokumenty strategiczne 4653 0.53%
Charakterystyka 4425 0.51%
Uchwały Rady 4370 0.50%
Strona internetowa GMINY ŁYSE 4286 0.49%
Kierownictwo 4147 0.47%
Wybory samorządowe 2018 4098 0.47%
Uchwały Rady z roku 2017 3894 0.45%
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3646 0.42%
OBWIESZCZENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 3523 0.40%
Uchwały Rady z roku 2018 3436 0.39%
Statut Gminy Łyse 3419 0.39%
Skład osobowy Rady 3354 0.38%
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 3349 0.38%
Regulamin organizacyjny 3143 0.36%
Wójt 3138 0.36%
Pracownicy urzędu 3023 0.35%
System Informacji Przestrzennej Gminy Łyse 2932 0.34%
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2915 0.33%
Sprawozdania z wykonania budżetu 2866 0.33%
INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY ŁYSE 2842 0.33%
Majątek 2726 0.31%
RPO WM 2715 0.31%
Informacje o punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2678 0.31%
Komórki organizacyjne 2637 0.30%
Uchwały Rady z roku 2019 2602 0.30%
Księga rejestrowa instytucji kultury 2568 0.29%
Sprawozdanie z działalności Wójta 2550 0.29%
Podstawy prawne działania 2484 0.28%
Studium 2429 0.28%
Plan Rozwoju Lokalnego 2428 0.28%
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łyse 2375 0.27%
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ŁYSE ... 2364 0.27%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2280 0.26%
Ochrona Danych Osobowych 2255 0.26%
Udostępnienie Informacji Publicznej 2229 0.26%
Plany odnowy miejscowości 2130 0.24%
ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŁYSE 2108 0.24%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2105 0.24%
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych 2105 0.24%
Mapa serwisu 2083 0.24%
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse 2065 0.24%
POKL 2058 0.24%
Statystyka odwiedzin 2021 0.23%
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 1985 0.23%
PROW 1931 0.22%
Regulamin Rady Gminy 1892 0.22%
Informacja dotycząca miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych 1851 0.21%
Sekretarz Gminy 1811 0.21%
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łyse 1796 0.21%
Historia zmian 1794 0.21%
PROGRAM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GMINY ŁYSE 1785 0.20%
Władze i struktura 1779 0.20%
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1733 0.20%
Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gm 1732 0.20%
Ocena jakości wody 1723 0.20%
Komisje Rady 1713 0.20%
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1704 0.19%
Monitor Polski 1704 0.19%
PROGRAM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GMINY ŁYSE 1699 0.19%
Skarbnik 1691 0.19%
Dziennik Ustaw 1660 0.19%
Prezydium Rady Gminy 1638 0.19%
Interpelacje i zapytania radnych 1601 0.18%
Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ... 1585 0.18%
Gminny Program Wspierania Rodziny 1582 0.18%
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 1578 0.18%
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 1550 0.18%
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy 1532 0.18%
Redakcja biuletynu 1494 0.17%
Osiągnięte poziomy recyklingu - Gmina Łyse 1471 0.17%
Słownik skrótów 1425 0.16%
Informacje ogólne 1381 0.16%
Uchwały Rady z roku 2020 1376 0.16%
Przedmiot działania Komisji 1360 0.16%
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łyse 1354 0.15%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 1302 0.15%
Czystsze Powietrze 1228 0.14%
Komisja do Spraw Rozwoju Gospodarczego 1197 0.14%
Ochrona środowiska 1141 0.13%
Petycje 1140 0.13%
Zamówienia publiczne 1122 0.13%
Komisja Rewizyjna 1101 0.13%
Nagrania obrad Rady Gminy Łyse 1082 0.12%
Finanse 1037 0.12%
Komisja do Spraw Rozwoju Społecznego 1016 0.12%
Sprawozdania finansowe 989 0.11%
Prawo miejscowe 987 0.11%
Gospodarka odpadami komunalnymi 968 0.11%
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 952 0.11%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 933 0.11%
Inne dokumenty 918 0.11%
Dane publiczne 909 0.10%
Informacje o biuletynie 848 0.10%
Serwisy legislacyjne 844 0.10%
Sprzedaż mienia 819 0.09%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 809 0.09%
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 799 0.09%
Sprawy do załatwienia 790 0.09%
Wybory i referenda 780 0.09%
Szkoła Podstawowa w Łysych 771 0.09%
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łyse 728 0.08%
Raport o stanie Gminy Łyse 565 0.06%
Publiczne Gimnazjum w Łysych 543 0.06%
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY ŁYSE NA LATA 2019 – 2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2026 ROKU 539 0.06%
GMINA ŁYSE 519 0.06%
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Łyse 519 0.06%
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łyse 513 0.06%
Szkoła Podstawowa w Lipnikach 465 0.05%
Samorządowe Przedszkole w Łysych 461 0.05%
Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Łysych 435 0.05%
Szkoła Podstawowa w Zalasiu 434 0.05%
Urząd Gminy 429 0.05%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 390 0.04%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysych 381 0.04%
Platforma eZamawiający 342 0.04%
Zasady wydobycia piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych 325 0.04%
ZOPO Łyse 257 0.03%
Uchwały Rady z roku 2021 172 0.02%
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 72 0.01%
Informacje 50 0.01%
Wniosek 41 0.00%
Listy zgłoszonych Zgromadzeń Publicznych 22 0.00%
Decyzje o zakazie organizacji zgromadzenia 16 0.00%
Zgromadzenia publiczne 6 0.00%