Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Łyse
Urząd Gminy Łyse
Adres:  
ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse
Telefon:  
029 772 50 27
Fax:  
029 772 50 27 wewn. 41
E-mail:  
sekretariat@gminalyse.pl

Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

Przetargi 201979 24.07%
Inne zamówienia 80897 9.64%
Dane teleadresowe 68371 8.15%
Ogłoszenia i komunikaty 55814 6.65%
Aktualności 31413 3.74%
Zarządzenia Wójta 25810 3.08%
Struktura organizacyjna 21820 2.60%
Jednostki organizacyjne 19862 2.37%
Budżet 19575 2.33%
Jednostki pomocnicze(sołectwa) 13913 1.66%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łyse 12510 1.49%
Ogłoszenia 11465 1.37%
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9750 1.16%
Urząd Gminy 8839 1.05%
Oświadczenia majątkowe 7401 0.88%
Podatki i opłaty 7286 0.87%
Uchwały Rady Gminy Łyse 7196 0.86%
Uchwały Rady z roku 2016 6689 0.80%
Rada Gminy 6490 0.77%
Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych 6115 0.73%
Informacje dla mieszkańców 5770 0.69%
Radni gminy 5588 0.67%
System Informacji Przestrzennej Gminy Łyse 5138 0.61%
Dokumenty strategiczne 4407 0.53%
Uchwały Rady 4266 0.51%
Charakterystyka 4176 0.50%
Strona internetowa GMINY ŁYSE 4132 0.49%
Wybory samorządowe 2018 3984 0.47%
Kierownictwo 3966 0.47%
Uchwały Rady z roku 2017 3846 0.46%
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3514 0.42%
Uchwały Rady z roku 2018 3367 0.40%
Skład osobowy Rady 3250 0.39%
OBWIESZCZENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 3249 0.39%
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 3236 0.39%
Statut Gminy Łyse 3193 0.38%
Wójt 3051 0.36%
Regulamin organizacyjny 2997 0.36%
Pracownicy urzędu 2931 0.35%
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2828 0.34%
Sprawozdania z wykonania budżetu 2805 0.33%
System Informacji Przestrzennej Gminy Łyse 2775 0.33%
INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY ŁYSE 2626 0.31%
RPO WM 2620 0.31%
Majątek 2606 0.31%
Uchwały Rady z roku 2019 2540 0.30%
Informacje o punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2517 0.30%
Komórki organizacyjne 2514 0.30%
Księga rejestrowa instytucji kultury 2490 0.30%
Sprawozdanie z działalności Wójta 2449 0.29%
Podstawy prawne działania 2372 0.28%
Studium 2342 0.28%
Plan Rozwoju Lokalnego 2314 0.28%
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ŁYSE ... 2269 0.27%
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łyse 2266 0.27%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2189 0.26%
Udostępnienie Informacji Publicznej 2132 0.25%
Ochrona Danych Osobowych 2062 0.25%
Plany odnowy miejscowości 2030 0.24%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2013 0.24%
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych 2010 0.24%
Mapa serwisu 1991 0.24%
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse 1985 0.24%
ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŁYSE 1975 0.24%
Statystyka odwiedzin 1954 0.23%
POKL 1953 0.23%
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 1921 0.23%
PROW 1818 0.22%
Regulamin Rady Gminy 1809 0.22%
Sekretarz Gminy 1738 0.21%
Historia zmian 1721 0.21%
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łyse 1718 0.20%
PROGRAM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GMINY ŁYSE 1705 0.20%
Informacja dotycząca miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych 1696 0.20%
Władze i struktura 1689 0.20%
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1666 0.20%
Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gm 1650 0.20%
Skarbnik 1642 0.20%
Komisje Rady 1637 0.20%
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1629 0.19%
Ocena jakości wody 1627 0.19%
Monitor Polski 1618 0.19%
PROGRAM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GMINY ŁYSE 1596 0.19%
Dziennik Ustaw 1577 0.19%
Prezydium Rady Gminy 1571 0.19%
Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ... 1505 0.18%
Gminny Program Wspierania Rodziny 1498 0.18%
Interpelacje i zapytania radnych 1491 0.18%
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 1489 0.18%
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy 1472 0.18%
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 1468 0.17%
Redakcja biuletynu 1424 0.17%
Słownik skrótów 1367 0.16%
Osiągnięte poziomy recyklingu - Gmina Łyse 1353 0.16%
Informacje ogólne 1289 0.15%
Przedmiot działania Komisji 1286 0.15%
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łyse 1278 0.15%
Uchwały Rady z roku 2020 1223 0.15%
Czystsze Powietrze 1156 0.14%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 1153 0.14%
Komisja do Spraw Rozwoju Gospodarczego 1137 0.14%
Ochrona środowiska 1097 0.13%
Zamówienia publiczne 1068 0.13%
Komisja Rewizyjna 1022 0.12%
Finanse 990 0.12%
Komisja do Spraw Rozwoju Społecznego 945 0.11%
Nagrania obrad Rady Gminy Łyse 939 0.11%
Prawo miejscowe 937 0.11%
Gospodarka odpadami komunalnymi 916 0.11%
Inne dokumenty 871 0.10%
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 869 0.10%
Sprawozdania finansowe 868 0.10%
Dane publiczne 868 0.10%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 863 0.10%
Informacje o biuletynie 811 0.10%
Serwisy legislacyjne 805 0.10%
Sprzedaż mienia 784 0.09%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 773 0.09%
Sprawy do załatwienia 745 0.09%
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 741 0.09%
Wybory i referenda 738 0.09%
Petycje 706 0.08%
Szkoła Podstawowa w Łysych 683 0.08%
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łyse 661 0.08%
Publiczne Gimnazjum w Łysych 504 0.06%
Raport o stanie Gminy Łyse 486 0.06%
GMINA ŁYSE 474 0.06%
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY ŁYSE NA LATA 2019 – 2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2026 ROKU 452 0.05%
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Łyse 451 0.05%
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łyse 439 0.05%
Samorządowe Przedszkole w Łysych 407 0.05%
Szkoła Podstawowa w Lipnikach 389 0.05%
Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Łysych 382 0.05%
Szkoła Podstawowa w Zalasiu 373 0.04%
Urząd Gminy 372 0.04%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 356 0.04%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysych 348 0.04%
Zasady wydobycia piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych 254 0.03%
ZOPO Łyse 230 0.03%
Platforma eZamawiający 84 0.01%
Uchwały Rady z roku 2021 47 0.01%