Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Łyse
Urząd Gminy Łyse
Adres:  
ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse
Telefon:  
029 772 50 27
Fax:  
029 772 50 27 wewn. 41
E-mail:  
sekretariat@gminalyse.pl

Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

Przetargi 212967 23.40%
Inne zamówienia 85015 9.34%
Dane teleadresowe 73978 8.13%
Ogłoszenia i komunikaty 61100 6.71%
Aktualności 34870 3.83%
Zarządzenia Wójta 27476 3.02%
Struktura organizacyjna 23972 2.63%
Jednostki organizacyjne 21477 2.36%
Budżet 20948 2.30%
Jednostki pomocnicze(sołectwa) 15229 1.67%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łyse 14264 1.57%
Ogłoszenia 12595 1.38%
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10507 1.15%
Urząd Gminy 9543 1.05%
Oświadczenia majątkowe 8087 0.89%
Uchwały Rady Gminy Łyse 7873 0.87%
Podatki i opłaty 7715 0.85%
Rada Gminy 6981 0.77%
Uchwały Rady z roku 2016 6884 0.76%
Informacje dla mieszkańców 6582 0.72%
Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych 6465 0.71%
Radni gminy 5848 0.64%
System Informacji Przestrzennej Gminy Łyse 5521 0.61%
Dokumenty strategiczne 4871 0.54%
Charakterystyka 4628 0.51%
Uchwały Rady 4492 0.49%
Strona internetowa GMINY ŁYSE 4426 0.49%
Kierownictwo 4404 0.48%
Wybory samorządowe 2018 4283 0.47%
Uchwały Rady z roku 2017 3961 0.44%
OBWIESZCZENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 3799 0.42%
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3791 0.42%
Statut Gminy Łyse 3639 0.40%
Uchwały Rady z roku 2018 3572 0.39%
Skład osobowy Rady 3482 0.38%
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 3457 0.38%
Wójt 3292 0.36%
Regulamin organizacyjny 3283 0.36%
Pracownicy urzędu 3137 0.34%
INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY ŁYSE 3070 0.34%
System Informacji Przestrzennej Gminy Łyse 3038 0.33%
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3018 0.33%
Sprawozdania z wykonania budżetu 3015 0.33%
Informacje o punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2892 0.32%
Uchwały Rady z roku 2019 2838 0.31%
Księga rejestrowa instytucji kultury 2826 0.31%
Majątek 2822 0.31%
RPO WM 2818 0.31%
Komórki organizacyjne 2735 0.30%
Sprawozdanie z działalności Wójta 2674 0.29%
Podstawy prawne działania 2614 0.29%
Plan Rozwoju Lokalnego 2557 0.28%
Studium 2554 0.28%
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łyse 2493 0.27%
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ŁYSE ... 2472 0.27%
Ochrona Danych Osobowych 2455 0.27%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2420 0.27%
Udostępnienie Informacji Publicznej 2349 0.26%
ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŁYSE 2257 0.25%
Plany odnowy miejscowości 2219 0.24%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2189 0.24%
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych 2186 0.24%
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse 2186 0.24%
Mapa serwisu 2179 0.24%
POKL 2168 0.24%
Statystyka odwiedzin 2091 0.23%
PROW 2077 0.23%
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 2061 0.23%
Regulamin Rady Gminy 2020 0.22%
Informacja dotycząca miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych 1970 0.22%
PROGRAM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GMINY ŁYSE 1892 0.21%
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łyse 1880 0.21%
Sekretarz Gminy 1879 0.21%
Historia zmian 1875 0.21%
Władze i struktura 1854 0.20%
Ocena jakości wody 1833 0.20%
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1820 0.20%
PROGRAM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GMINY ŁYSE 1820 0.20%
Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gm 1802 0.20%
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1779 0.20%
Monitor Polski 1775 0.20%
Komisje Rady 1764 0.19%
Skarbnik 1752 0.19%
Dziennik Ustaw 1738 0.19%
Interpelacje i zapytania radnych 1716 0.19%
Prezydium Rady Gminy 1700 0.19%
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 1690 0.19%
Gminny Program Wspierania Rodziny 1672 0.18%
Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ... 1658 0.18%
Osiągnięte poziomy recyklingu - Gmina Łyse 1655 0.18%
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy 1639 0.18%
Uchwały Rady z roku 2020 1625 0.18%
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 1622 0.18%
Redakcja biuletynu 1571 0.17%
Słownik skrótów 1488 0.16%
Informacje ogólne 1482 0.16%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 1450 0.16%
Przedmiot działania Komisji 1445 0.16%
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łyse 1440 0.16%
Petycje 1327 0.15%
Czystsze Powietrze 1299 0.14%
Nagrania obrad Rady Gminy Łyse 1246 0.14%
Komisja do Spraw Rozwoju Gospodarczego 1242 0.14%
Ochrona środowiska 1191 0.13%
Sprawozdania finansowe 1190 0.13%
Zamówienia publiczne 1176 0.13%
Komisja Rewizyjna 1152 0.13%
Finanse 1077 0.12%
Komisja do Spraw Rozwoju Społecznego 1049 0.12%
Prawo miejscowe 1030 0.11%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 1028 0.11%
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 1026 0.11%
Gospodarka odpadami komunalnymi 1010 0.11%
Inne dokumenty 985 0.11%
Dane publiczne 950 0.10%
Informacje o biuletynie 883 0.10%
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 874 0.10%
Serwisy legislacyjne 870 0.10%
Szkoła Podstawowa w Łysych 869 0.10%
Sprzedaż mienia 856 0.09%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 844 0.09%
Sprawy do załatwienia 824 0.09%
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łyse 813 0.09%
Wybory i referenda 811 0.09%
Raport o stanie Gminy Łyse 674 0.07%
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY ŁYSE NA LATA 2019 – 2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2026 ROKU 634 0.07%
Platforma eZamawiający 608 0.07%
GMINA ŁYSE 604 0.07%
Publiczne Gimnazjum w Łysych 595 0.07%
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Łyse 590 0.06%
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łyse 590 0.06%
Szkoła Podstawowa w Lipnikach 518 0.06%
Samorządowe Przedszkole w Łysych 505 0.06%
Szkoła Podstawowa w Zalasiu 492 0.05%
Urząd Gminy 487 0.05%
Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Łysych 476 0.05%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysych 435 0.05%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 424 0.05%
Zasady wydobycia piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych 399 0.04%
ZOPO Łyse 297 0.03%
Uchwały Rady z roku 2021 281 0.03%
PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 200 0.02%
Punkty zbierania odpadów folii, sznurka opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 158 0.02%
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 134 0.01%
Informacje 119 0.01%
Wniosek 100 0.01%
Listy zgłoszonych Zgromadzeń Publicznych 79 0.01%
Decyzje o zakazie organizacji zgromadzenia 71 0.01%
Zgromadzenia publiczne 32 0.00%