Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Łyse
Urząd Gminy Łyse
Adres:  
ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse
Telefon:  
029 772 50 27
Fax:  
029 772 50 27 wewn. 41
E-mail:  
sekretariat@gminalyse.pl

Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

Przetargi 217359 23.01%
Inne zamówienia 87150 9.22%
Dane teleadresowe 76151 8.06%
Ogłoszenia i komunikaty 64574 6.84%
Aktualności 36859 3.90%
Zarządzenia Wójta 28094 2.97%
Struktura organizacyjna 25189 2.67%
Jednostki organizacyjne 22330 2.36%
Budżet 21765 2.30%
Jednostki pomocnicze(sołectwa) 15868 1.68%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łyse 15313 1.62%
Ogłoszenia 12885 1.36%
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10853 1.15%
Urząd Gminy 9858 1.04%
Oświadczenia majątkowe 8303 0.88%
Uchwały Rady Gminy Łyse 8175 0.87%
Podatki i opłaty 7954 0.84%
Rada Gminy 7217 0.76%
Informacje dla mieszkańców 7009 0.74%
Uchwały Rady z roku 2016 6974 0.74%
Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych 6652 0.70%
Radni gminy 6029 0.64%
System Informacji Przestrzennej Gminy Łyse 5735 0.61%
Dokumenty strategiczne 5060 0.54%
Charakterystyka 4806 0.51%
Kierownictwo 4662 0.49%
Uchwały Rady 4612 0.49%
Strona internetowa GMINY ŁYSE 4607 0.49%
Wybory samorządowe 2018 4448 0.47%
OBWIESZCZENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 4095 0.43%
Uchwały Rady z roku 2017 4070 0.43%
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3911 0.41%
Statut Gminy Łyse 3831 0.41%
Uchwały Rady z roku 2018 3631 0.38%
Skład osobowy Rady 3617 0.38%
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 3585 0.38%
Regulamin organizacyjny 3401 0.36%
Wójt 3379 0.36%
INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY ŁYSE 3255 0.34%
Pracownicy urzędu 3240 0.34%
System Informacji Przestrzennej Gminy Łyse 3165 0.34%
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3116 0.33%
Uchwały Rady z roku 2019 3108 0.33%
Sprawozdania z wykonania budżetu 3096 0.33%
Informacje o punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 3058 0.32%
Księga rejestrowa instytucji kultury 3017 0.32%
Majątek 2961 0.31%
RPO WM 2911 0.31%
Komórki organizacyjne 2840 0.30%
Sprawozdanie z działalności Wójta 2785 0.29%
Podstawy prawne działania 2740 0.29%
Studium 2697 0.29%
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łyse 2661 0.28%
Plan Rozwoju Lokalnego 2660 0.28%
Ochrona Danych Osobowych 2597 0.27%
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ŁYSE ... 2558 0.27%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2538 0.27%
Udostępnienie Informacji Publicznej 2483 0.26%
ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŁYSE 2414 0.26%
Plany odnowy miejscowości 2324 0.25%
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse 2283 0.24%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2281 0.24%
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych 2279 0.24%
Mapa serwisu 2275 0.24%
POKL 2259 0.24%
PROW 2249 0.24%
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 2159 0.23%
Statystyka odwiedzin 2158 0.23%
Informacja dotycząca miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych 2109 0.22%
Regulamin Rady Gminy 2102 0.22%
PROGRAM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GMINY ŁYSE 2007 0.21%
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łyse 1972 0.21%
Historia zmian 1942 0.21%
Sekretarz Gminy 1941 0.21%
Władze i struktura 1934 0.20%
Ocena jakości wody 1922 0.20%
PROGRAM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GMINY ŁYSE 1916 0.20%
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1896 0.20%
Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gm 1895 0.20%
Monitor Polski 1869 0.20%
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1853 0.20%
Dziennik Ustaw 1847 0.20%
Komisje Rady 1826 0.19%
Interpelacje i zapytania radnych 1820 0.19%
Skarbnik 1803 0.19%
Uchwały Rady z roku 2020 1786 0.19%
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 1772 0.19%
Gminny Program Wspierania Rodziny 1770 0.19%
Prezydium Rady Gminy 1761 0.19%
Osiągnięte poziomy recyklingu - Gmina Łyse 1755 0.19%
Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ... 1743 0.18%
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 1702 0.18%
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy 1699 0.18%
Redakcja biuletynu 1648 0.17%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 1597 0.17%
Informacje ogólne 1553 0.16%
Słownik skrótów 1552 0.16%
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łyse 1534 0.16%
Przedmiot działania Komisji 1486 0.16%
Petycje 1457 0.15%
Nagrania obrad Rady Gminy Łyse 1447 0.15%
Czystsze Powietrze 1368 0.14%
Sprawozdania finansowe 1318 0.14%
Komisja do Spraw Rozwoju Gospodarczego 1291 0.14%
Ochrona środowiska 1253 0.13%
Zamówienia publiczne 1226 0.13%
Komisja Rewizyjna 1200 0.13%
Finanse 1123 0.12%
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 1097 0.12%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 1097 0.12%
Komisja do Spraw Rozwoju Społecznego 1090 0.12%
Prawo miejscowe 1083 0.11%
Gospodarka odpadami komunalnymi 1058 0.11%
Inne dokumenty 1032 0.11%
Dane publiczne 995 0.11%
Szkoła Podstawowa w Łysych 971 0.10%
Informacje o biuletynie 920 0.10%
Sprzedaż mienia 914 0.10%
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 914 0.10%
Serwisy legislacyjne 907 0.10%
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łyse 886 0.09%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 885 0.09%
Sprawy do załatwienia 862 0.09%
Wybory i referenda 849 0.09%
Platforma eZamawiający 746 0.08%
Raport o stanie Gminy Łyse 733 0.08%
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY ŁYSE NA LATA 2019 – 2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2026 ROKU 710 0.08%
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Łyse 678 0.07%
GMINA ŁYSE 670 0.07%
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łyse 658 0.07%
Publiczne Gimnazjum w Łysych 645 0.07%
Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Łysych 560 0.06%
Szkoła Podstawowa w Lipnikach 555 0.06%
Szkoła Podstawowa w Zalasiu 550 0.06%
Samorządowe Przedszkole w Łysych 543 0.06%
Urząd Gminy 526 0.06%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysych 513 0.05%
Uchwały Rady z roku 2021 471 0.05%
Zasady wydobycia piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych 467 0.05%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 460 0.05%
PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 393 0.04%
ZOPO Łyse 332 0.04%
Punkty zbierania odpadów folii, sznurka opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 273 0.03%
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 197 0.02%
Informacje 187 0.02%
Wniosek 141 0.01%
Listy zgłoszonych Zgromadzeń Publicznych 128 0.01%
Decyzje o zakazie organizacji zgromadzenia 120 0.01%
Zgromadzenia publiczne 56 0.01%