Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Łyse
Urząd Gminy Łyse
Adres:  
ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse
Telefon:  
029 772 50 27
Fax:  
029 772 50 27 wewn. 41
E-mail:  
sekretariat@gminalyse.pl

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Sylwia Gromek
Komórka organizacyjna
  • STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, GOSPODARKI GRUNTAMI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Stanowisko

Inspektor

Telefon:
tel. ( 0-29) 772 50 27 wewn. 34;
Adres email:
Godziny przyjęć i numer pokoju:

Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. :

Poniedziałek:  7:30-15:30
Wtorek: 7:30-17:00
Środa:  7:30-15:30
Czwartek:  7:30-15:30
Piątek:  7:30-14:00.

 

Pokój nr 6 parter budynku

 

tel. ( 0-29) 772 50 27 wewn. 34

Obowiązki:

1. prowadzenie spraw związanych z gospodarką komunalną,

2. przygotowanie postanowień i decyzji na podział i rozgraniczenie nieruchomości,

3. prowadzenie spraw związanych z mieniem komunalnym,

4. prowadzenie ewidencji i inwentaryzacji mienia komunalnego,

5. prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami,

6. prowadzenie spraw z zakresu ustalania nazw miejscowości, obiektów fizjograficznych oraz nazewnictwa ulic i numeracji porządkowych nieruchomości,

7. prowadzenie spraw dotyczących nabycia, zbycia, zamiany nieruchomości gruntowych,

8. prowadzenie postępowań dotyczących sprzedaży mienia komunalnego,

9. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic oraz numeracją porządkowa posesji,

10. prowadzenie i aktualizacja elektronicznego programu EMUiA (Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów),

11. prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne:

- przygotowanie projektów przepisów wewnętrznych i procedur zamówień,

- prowadzenie dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniami o zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 000ecu,

- prowadzenie dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniami o zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000ecu,

- przygotowanie projektów umów w sprawie zamówień publicznych,

- koordynacja i nadzór nad sprawami zamówień publicznych w Urzędzie Gminy, w tym weryfikacja projektów dokumentów przygotowanych przez inne stanowiska

- prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

12. przygotowywanie niezbędnych informacji dla Biuletynu Informacji Publicznej.

Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Inspektor
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Inspektor
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok