Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Łyse
Urząd Gminy Łyse
Adres:  
ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse
Telefon:  
029 772 50 27
Fax:  
029 772 50 27 wewn. 41
E-mail:  
sekretariat@gminalyse.pl

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Jarosław Parda
Komórka organizacyjna
 • Sekretarz Gminy
Stanowisko

Sekretarz

Telefon:
tel. ( 0-29) 772 50 27 wewn. 36 ;
Adres email:
Godziny przyjęć i numer pokoju:

Poniedziałek:  7:30-15:30
Wtorek: 7:30-17:00
Środa:  7:30-15:30
Czwartek:  7:30-15:30
Piątek:  7:30-14:00.

Pokój nr 112 I piętro budynku

tel. (29) 772 50 27 wewn. 36, (29) 717 87 66

Obowiązki:

Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje jego pracę, a w szczególności:

 1. sprawuje nadzór formalno – prawny nad pracą poszczególnych stanowisk pracy,
 2. organizuje sprawny obieg dokumentów w Urzędzie oraz prawidłową obsługę interesantów,
 3. dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 4. organizuje działalność kontrolną w Urzędzie,
 5. nadzoruje terminowość oraz jakość załatwiania spraw obywateli oraz skarg i wniosków,
 6. odpowiada za dyscyplinę pracy w Urzędzie,
 7. analizuje warunki pracy w Urzędzie, inicjuje ich usprawnianie i doskonalenie.

 

Sekretarz Gminy zobowiązany jest  do zapoznania każdego nowo zatrudnionego pracownika przed przystąpieniem do pracy z:

 1. ustawą o samorządzie gminnym,
 2. ustawą o pracownikach samorządowych,
 3. kodeksem postępowania administracyjnego,
 4. ustawą o ochronie informacji niejawnych,
 5. statutem gminy,
 6. regulaminem organizacyjnym,
 7. regulaminem pracy,
 8. instrukcją kancelaryjną,
 9. jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 

Ponadto do zadań Sekretarza należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację zadań własnych gminy,
 2. prowadzenie inwestycji gminnych, w tym opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów, dokumentowanie procesu inwestycyjnego, rozliczanie inwestycji.

W razie nieobecności Wójta (urlop, choroba lub inna przyczyna) obowiązki Wójta w zakresie kierowania Urzędem pełni Sekretarz Gminy.